De Nielse ConcertBand vzw is ontstaan op 25 januari 2007 en in het leven geroepen na talloze vergaderingen en een enquête met de andere muziekmaatschappijen in Niel.

Het verenigingsleven is een essentiële schakel binnen een democratie en daarom is de Nielse ConcertBand er dus gekomen, om de muziek als hobby, in onze gemeente, naar de toekomst toe te behouden.

Reeds vele gemeenten hebben de teloorgang van hun muziekverenigingen moeten vaststellen, maar wij, Nielenaren zullen proberen hier wat aan te doen..… en hopelijk kunnen wij hiervoor rekenen op uw belangrijke medewerking, door onze activiteiten te bezoeken, te steunen of er deel van uit te maken. Eerder in de Nielse geschiedenis werden al pogingen gedaan vanuit de Cultuurraad naar gezamenlijke optredens van de drie politieke Nielse harmonieorkesten.

Op 12 september 1993 was daar een geslaagd concert van te horen op het Sint-Hubertusplein. Aangezien de “toen nog” drie plaatselijke harmonieorkesten een zware politieke verbondenheid hadden, was de aanwezigheid op de repetities niet altijd voltallig … deze trapjes bleken voor menig muzikant “optisch” vrij hoog te zijn en dit dan wel door de diverse politieke achtergronden.

Op 26 januari 2007 werd beslist onder impuls van de toenmalige voorzitters van Verbroedering Connie Neels en van K&V Steven Van Heymbeeck om één neutrale politiek onafhankelijke harmonie op te richten.​Uiteindelijk besloot het bestuur van K&V de sprong niet te wagen. Het bestuur van Verbroedering onder leiding van Connie Neels nam wel de beslissing om als partij-onafhankelijk verder te gaan waarbij de voorzitter van K&V zijn sterke schouder spontaan mee onder de nieuw geboren Nielse ConcertBand zette als ondervoorzitter en secretaris van 2007 tot begin 2012. Connie Neels nam begin 2013 ontslag omwille van persoonlijke redenen als voorzitter en bestuurslid en werd opgevolgd door Ellen Brits.

Ellen Brits is voorzitter geweest van 2013 tot 2019. Nu staat de leiding van de Nielse ConcertBand onder Het Bestuur.

Wij hebben niet de ijdelheid om ons als de beste te beschouwen, maar dat we een toffe ploeg zijn en openstaan voor iedereen, daar zijn we wel erg fier op.

Uiteraard zijn wij op zoek naar enthousiaste muzikanten, die muziek willen maken in hun eigen streek en op eigen niveau…. heb je een vleugje interesse ? Kom eens een kijkje nemen op een van onze repetities op donderdagavond in zaal Keizershof of neem contact op met iemand van het bestuur. Onze deur staat alvast open voor iedereen. Ben je super gemotiveerd (kei tof) breng dan meteen je instrument mee want wij verwachten jou !!

Ernstige bestuurskandidaten zijn natuurlijk ook van harte welkom in onze toffe groep. Wij zijn lid van de Cultuurraad Niel en van VLAMO (Vlaamse Amateur muziekorganisatie vzw)

Alvast tot dan,

Het huidig bestuur